Nguyễn Kiên

Người sáng lập, Giám đốc

KINH NGHIỆM

2013- Nay : Giám đốc, Công ty HOMA architects, Hà Nội, Việt Nam.
2009-2012 : Kiến trúc sư trưởng nhóm, Công ty Group8asia, Hà Nội, Việt Nam.
2008-2009 : Kiến trúc sư trưởng nhóm, Công ty Ong &Ong, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2007-2008 : Kiến trúc sư,  Văn phòng kiến trúc SIPARC Architects, Paris, Pháp.
2004-2006 : Kiến trúc sư, Công ty Site Architect, Hà Nội, Việt Nam.

 

CHỨNG CHỈ

2019 : Chứng chỉ công nhận bằng cấp kiến trúc sư của Hội đồng kiểm định KTS của Úc  AACA.
Chứng chỉ hành nghề HDXD hạng I – Cấp bởi Bộ Xây Dựng.
2018 : Chứng chỉ hành nghề HDXD hạng II – Cấp bởi Bộ Xây Dựng.
2012 : Chứng chỉ hành nghề về kiến trúc và quy hoạch đô thị.
2008 : Bằng Thạc sĩ Kiến trúc và Đô thị – Trường Paris la Villette.
2004 : Bằng Kiến trúc sư Kiến trúc và quy hoạch đô thị- Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội, VN.

 

ĐÀO TẠO 

2006-2008 : Thạc sĩ Kiến trúc và Đô thị – Trường Paris la Villette, Học bổng Iles de France, Paris, Pháp.
1999-2004 : Kiến trúc sư ngành Kiến trúc và quy hoạch đô thị- Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội, VN.

 

NGOẠI NGỮ

Ngôn ngữ:  Tiếng Việt, Tiếng Anh (thành thạo), Tiếng Pháp (thành thạo)

 

Kinh nghiệm