Thiết kế kiến trúc

Phân tích hiện trạng và tổ chức không gian chức năng.

Thiết kế toàn diện công trình hoặc một hạng mục (Ví dụ: mặt ngoài, khu vực công cộng, hay bộ phận đặc thù khác của công trình).

Hợp tác với các đơn vị tư vấn và thi công các bộ môn khác, giám sát tác giả.

– Thiết kế mới;

– Thiết kế cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng;

– Khảo sát và tối ưu hóa thiết kế sẵn có;

Tư vấn các gói riêng lẻ: ý tưởng, triển khai hoặc thiết kế thi công.