Careers

HOMA architects tuyển dụng Kiến trúc sư trưởng nhóm  / (01) Senior Architect 

Mô tả Công việc / Job description:

 • Trực tiếp nhân nhiệm vụ thiết kế từ khách hàng / Collect design request directly from clients.
 • Tham gia các buổi họp khách hàng và đối tác / Join meetings with clients & partners.
 • Trực tiếp tư vấn & chăm sóc khách hàng theo dự án đảm nhận / Consult & take care of clients and projects in charge.
 • Cùng đồng nghiệp chủ động xây dựng môi trường hành nghề tích cực cho công ty / Together, build a positive working environment.

Kỹ năng cứng cần có/ Solid skills required:

 • Thành thạo các phần mềm đồ họa liên quan (Cad, Su, Photoshop, Revit…)/ Skills in Cad, Su, Photoshop, Revit…
 • Kỹ năng triển khai hồ sơ bản vẽ từ các bản phác thảo tay của chủ nhiệm dự án / Skills in developing design from Project Leader’s sketches.
 • Có tư duy concept để thiết kế cùng với team HOMA/ Conceptual mind that enables a smooth co-work with HOMA team.
 • Kỹ năng tối ưu hóa thiết kế đảm bảo công năng và thẩm mỹ / Design optimizing skills for the functionality and aesthetics of the projects.
 • Sử dụng tốt tiếng Anh / Proficient English.
 • Hiểu biết cơ bản về chi phí xây dựng – dự toán/ Basic knowledge in construction cost.
 • Kinh nghiệm thi công công trường/ Skills in construction site.

Kinh nghiệm cần có/ Experience required:

 • Tối thiểu 4 năm hành nghề trong môi trường doanh nghiệp chuyên thiết kế/ Minimum 4 years of experience in professional design  environments.
 • Kinh nghiệm lập hồ sơ thiết kế cơ sơ, xin phép xây dựng/ Experience in preparing basic design documents, construction permits.
 • Có khái niệm cơ bản về tra cứu – áp dụng các tài liệu pháp lý liên quan đến xây dựng do nhà nước ban hành/ Basic knowledge of searching – applying legal documents related to construction .
 • Kinh nghiệm triển khai trọn vẹn tất cả các giai đoạn của hồ sơ thiết kế từ ý tưởng đến thi công và giám sát tác giả/ Experience in completing all design stages:  from concept to construction & author supervision.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các bộ môn khác: Điện nước – kết cấu – ánh sáng v.v / Experience in cooporating with other disciplinary teams: M&E, HVAC, C&S, Lighting consultants, Contractors.etc.
 • Hiểu biết cơ bản về nguyên lý kết cấu công trình / Basic knowledge of structural principles of buildings.

Kỹ năng mềm cần có / Soft skills required:

 • Yêu thích công việc thiết kế/ Passion with design.
 • Tích cực và nghiêm túc/ Positive & Seriousness.
 • Đúng giờ/ Punctuality.
 • Chủ động hoàn thành công việc/Autonomy in accomplishing tasks.
 • Tháo vát giải quyết các khúc mắc/ Flexible problem solver.
 • Ngăn nắp cẩn thận/ Good self-organization.
 • Trách nhiệm cao với dự án mình phụ trách và với công việc chung / High responsibility for the projects in charge & other projects of team.

Quyền lợi được hưởng/ Benefits:

 • Mức lương từ 25-30 triệu mỗi tháng tùy kinh nghiệm/ Basic salary 25-30 mil per month.
 • Thưởng theo khả năng đảm nhận các công việc ngoài kỹ năng cần có/ Rewards as the results.
 • Đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của nhà nước/ Social insurance.
 • Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện/ Good working environment.
 • Thời gian làm việc 8h30 -18h các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và chủ nhật/ Working time: 8h30 – 18h from Monday to Friday .

Thời gian bắt đầu / Jobs Start:  as soon as possible

Địa điểm làm việc/ Location:

 • Đào tấn, Ba Đình, Hà Nội/ Dao tan street, Hanoi.

Liên hệ gửi hồ sơ/ contact:

email: huongdo@homa-architects.com

Mobile: 0328780280

=================================================================

HOMA architects tuyển dụng Kiến trúc sư  / (01) Junior Architect 

Mô tả Công việc / Job description:

Kỹ năng cứng cần có/ Solid skills required:

 • Biết sử dụng các phần mềm đồ họa liên quan (Cad, Su, Photoshop, Revit, LU…)/ Skills in Cad, Su, Photoshop, Revit, LU…
 • Kỹ năng triển khai hồ sơ bản vẽ từ các bản phác thảo tay của chủ nhiệm dự án / Skills in developing design from Project Leader’s sketches.
 • Có tư duy concept để thiết kế cùng với team HOMA/ Conceptual mind that enables a smooth co-work with HOMA team.
 • Kỹ năng tối ưu hóa thiết kế đảm bảo công năng và thẩm mỹ / Design optimizing skills for the functionality and aesthetics of the projects.

Kinh nghiệm cần có/ Experience required:

 • 1 năm hành nghề trong môi trường doanh nghiệp chuyên thiết kế/ 1 year of experience in professional design  environments.
 • Có khái niệm cơ bản về tra cứu – áp dụng các tài liệu pháp lý liên quan đến xây dựng do nhà nước ban hành/ Basic knowledge of searching – applying legal documents related to construction .
 • Kinh nghiệm triển khai các giai đoạn của hồ sơ thiết kế/ Experience in completing design stages.
 • Hiểu biết cơ bản về nguyên lý kết cấu công trình / Basic knowledge of structural principles of buildings.

Kỹ năng mềm cần có / Soft skills required:

 • Yêu thích công việc thiết kế/ Passion with design.
 • Tích cực và nghiêm túc/ Positive & Seriousness.
 • Đúng giờ/ Punctuality.
 • Chủ động hoàn thành công việc/Autonomy in accomplishing tasks.
 • Tháo vát giải quyết các khúc mắc/ Flexible problem solver.
 • Ngăn nắp cẩn thận/ Good self-organization.
 • Trách nhiệm cao với dự án mình phụ trách và với công việc chung / High responsibility for the projects in charge & other projects of team.
 • Cùng đồng nghiệp chủ động xây dựng môi trường hành nghề tích cực cho công ty / Together, build a positive working environment.

Quyền lợi được hưởng/ Benefits:

 • Mức lương từ 5-8 triệu mỗi tháng tùy kinh nghiệm/ Basic salary 5-8 mil per month.
 • Thưởng theo khả năng đảm nhận các công việc ngoài kỹ năng cần có/ Rewards as the results.
 • Đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của nhà nước/ Social insurance.
 • Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện/ Good working environment.
 • Thời gian làm việc 8h30 -18h các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và chủ nhật/ Working time: 8h30 – 18h from Monday to Friday .

Thời gian bắt đầu / Jobs Start:  as soon as possible

Địa điểm làm việc/ Location:

 • Đào tấn, Ba Đình, Hà Nội/ Dao tan street, Hanoi.

Liên hệ gửi hồ sơ/ contact:

email: huongdo@homa-architects.com

Mobile: 0328780280

=================================================================

HOMA architects tuyển dụng kế toán hành chính/ Accountant-admin:

Kỹ năng cứng cần có/ Solid skills:
 • Làm báo cáo thuế theo quý, báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp thiết kế nhỏ (ít nghiệp vụ)/ Good knowledge in Vietnamese taxes.
 • Làm tốt các công việc hành chính/ Good in administration tasks.
 • Có kiến thức cơ bản về marketing online/ Basic knowledge in online marketing.
Kỹ năng mềm cần có / Soft skills:
 • Đúng giờ/ Punctuality.
 • Chủ động hoàn thành công việc/Autonomy in accomplishing tasks.
 • Tháo vát giải quyết các khúc mắc/ Flexible problem solver.
 • Ngăn nắp cẩn thận/ Good self organization.
Kỹ năng không bắt buộc nhưng là lợi thế về lương / Optional skills that could be an asset:
 • Có bằng cấp liên quan đến kế toán/Diploma in Accounting.
 • Sử dụng tốt tiếng Anh / Proficient English.
 • Biết làm dự toán/ Basic knowledge in construction cost.
 • Biết viết bài chuẩn SEO marketing online./ SEO content writting.
 • Biết sử dụng các phần mềm Photoshop, Indesign / Skills in Photoshop, Indesign…
Quyền lợi được hưởng:
 • Mức lương từ 6-8 triệu mỗi tháng tùy kinh nghiệm./ Basic salary 6-8 mil per month.
 • Thưởng theo khả năng đăng nhận các công việc ngoài kỹ năng cần có/ Rewards as the results.
 • Đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của nhà nước./ Insurance .
 • Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện./ Good working environment.
 • Thời gian làm việc 8h-17h các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và chủ nhật./ Working time : 8h-17h from Monday to Friday .

Địa điểm làm việc/ Location:

 • Đào tấn, Ba Đình, Hà Nội/ Dao tan street, Hanoi

Liên hệ gửi hồ sơ/ contact:

email: huongdo@homa-architects.com

Mobile: 0328780280