Khách sạn Liberty

  • Vị trí: Đồng Hới - Quảng Bình
  • Năm thiết kế: 2015
  • Dịch vụ: Thiết kế kiến trúc
  • Chủ trì: Nguyễn Kiên, Hoàng Văn Duy, Lê Quang
  • Đơn vị tư vấn: Kaze design studio
  • Mã dự án: GDP

Khách sạn Liberty là dự án của chủ đầu tư PVC Trường Sơn. Chúng tôi thực hiện cùng với Kaze Studio.

Thiết kế Khách sạn Liberty thể hiện cái nhìn hiện đại về một khách sạn vùng biển nhiệt đới.

Các lam chắn nắng bảo vệ nội thất nhưng vẫn cho phép tầm nhìn rộng.