Triết lý

Mỗi dự án đều ẩn dấu các bí mật cần khám phá và cẩn thận xem xét trước khi đưa ra các động thái về thiết kế. Trong quá trình thiết kế, HOMA bám sát các nguyên tắc tôn trọng và đòi hỏi:

1.  Khách hàng:

Tôn trọng để hiểu cặn kẽ và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của khách hàng trong ngân sách hợp lý nhất có thể. Đòi hỏi để khách hàng thực sự quan tâm và có trách nhiệm đối với công trình mình đầu tư.  Khách hàng chính là cộng sự không thể thiếu của kiến trúc sư HOMA trong mỗi dự án.

2.  Kiến trúc sư:

Tôn trọng để người kiến trúc sư phát huy sở trường cá nhân, đòi hỏi để kiến trúc sư tập trung toàn bộ năng lực sáng tạo và năng lực chuyên môn cho dự án.

3.  Môi trường:

Tôn trọng để công trình hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Đòi hỏi để công trình tận dụng hết ưu thế của môi trường xung quanh nó.

4.   Vật liệu:

Tôn trọng để vật liệu được sử dụng một cách sáng tạo, cẩn thận, tiết kiệm. Đòi hỏi để vật liệu phát huy được hết vai trò và giá trị ở vị trí nó đang cống hiến.